• index_COM

Ksingxing hakda

“Quanzhou Xingxing Machinery Accessories Co., Ltd.”, önümçilik we söwdany birleşdirýän hünärmen maşyn bolup, maşyn pudagynda ýigrimi ýyldan gowrak tejribe toplady.Japaneseapon we Europeanewropa awtoulaglary we tirkegleri üçin şassi böleklerini we beýleki ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmäge üns berýäris.Mersedes-Benz, Volvo, MAN, Scania, BPW, Mitsubishi, Hino, Nissan, Isuzu we DAF üçin önümlerimiziň doly görnüşi bar.

Önümlerimiz Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada, Günorta Amerikada, Günbatar Europeewropada we Gündogar Aziýada 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.Esasy önümler: bahar zynjyrlary, bahar ýaýlary, bahar asýanlar, bahar plastinkasy, eýer trunnion oturgyjy, bahar gyrymsy we gysgyç, bahar oturgyjy, U bolt, ätiýaçlyk tigir göteriji, rezin bölekler, balans gazyk we hoz we ş.m.

Iň soňky habarlar we wakalar

 • Süýümli demir guýmalar Ygtybarly ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin ajaýyp material

  Süýümli demir guýmalar ajaýyp material ...

  Süýümli demir, ajaýyp güýji, berkligi we ygtybarlylygy üçin ýük awtoulaglarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň arasynda tapawutlanýan materialdyr.Agyr ýüklere we agyr şertlere çydamly, süýümli demir gaplar ...
 • Süýümli demir guýmalarynyň adatdan daşary köpdürlüligini ýüze çykarmak

  Adatdan daşary köpdürlüligi ýüze çykarmak o ...

  Senagat dünýäsi ösmegini we täzelik gözlemegini dowam etdirýärkä, ýokary güýç saklamak bilen aşa şertlere çydap bilýän materiallara uly isleg bar.Süýümli demir guýmak ...
 • Truckük awtoulagymyz üçin dogry ýaprakly bahar esbaplaryny nädip tapmaly?

  Dogry ýaprakly bahar paslyny nädip tapmaly ...

  Truckük awtoulaglary ýa-da ýarym tirkegler üçin, rahat we ygtybarly gezelenç üçin esasy komponentleriň biri ýaprakly bahar ulgamydyr.Leafaprak çeşmeleri ulagyň agramyny goldamak, siňdirmek üçin jogapkärdir ...
 • Dogry ýük awtoulagynyň bahar zynjyryny nädip saýlamaly

  Dogry ýük awtoulagynyň bahar zynjyryny nädip saýlamaly

  Ucksük awtoulaglary diňe bir transport usuly däl;agyr ýükleri dolandyrmak üçin döredilen güýçli maşynlar.Asma ulgamynyň esasy düzüm böleklerinden biri ýük awtoulagynyň pru .in zynjyrydyr.Ol ýerde ...